Pzt - Cmt 8.00 - 21.00 Pazar KAPALI

0533 673 84 82

Vali Konağı Cd. Huzur Apt No:9/1 Nişantaşı

Top

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Revita Nişantaşı / KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Revitanisantasi.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb…) sizlerden talep etmektedir. Revita bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Revita bünyesinde kullanılmaktadır. Bunun dışında Revita’nın, tarafınızca siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra tarafınızca güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileriniz üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla tarafınıza ulaşma hakkı bulunmaktadır. Tarafınızca, işbu gizlilik bildirgesini ve üyelik sözleşmesini kabul etmekle aksine bir yazılı bildiriminiz olmadığı müddetçe Revita’nın tarafınıza yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası veri sorumlusu sıfatıyla REVİTA SPOR TESİSLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” veya “REVİTA”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda danışanlarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı ve okuyup anladıktan sonra, kişisel verilerinizin aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına açık rızanız bulunması halinde onay kutucuğuna tıklayarak onaylamanızı rica ederiz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adresiniz, telefon numaranız, banka hesap bilgileriniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel Nitelikli Veri Nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. REVİTA Tarafından Hangi Kişisel Bilgileriniz İşlenmektedir?

 • Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Anne Kızlık Soyadı, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra Numarası, İmza.
 • Tebligat Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası.
 • Adli Makamlar Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler Vb.
 • Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura Bilgileri.
 • Güvenliği Bilgisi: IP Adresi Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgileri, Çerez Bilgileri.
 • Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket, Çerez Kayıtları.

4. REVİTA Tarafından Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Sizin hakkınızda aldığımız bilgilerin türüne bağlı olarak, bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanırız;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

5. Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kayıtlı, 7341819630 vergi numaralı, 0734181963000001 mersis numaralı ve “Halaskargazi Mahallesi Vali Konağı Cad. Huzur Apt. Apt. No: 9/1 Şişli/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren REVİTA SPOR TESİSLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

6. Kişisel Verileriniz Nasıl ve Hangi Esaslarla İşlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, e-posta adresi bilgisi gibi veriler şirketimizdeki faaliyet ve etkinliklerle ilgili tarafınızı haberdar etmek üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermekteyiz. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işbu metinde belirtilen hallerde ancak onayınız halinde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun haricinde kişisel verileriniz büyük bir titizlikle korunmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına şirket içi eğitimler gerçekleştirerek, sınırlı yetkilendirme yaparak, şirket içi ve şirket dışı ilişkilerde sözleşmesel taahhüt alıp sorumluluk ve caydırıcı yaptırımlar öngörerek de kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır.

7. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Muhafaza Edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer kanunların tacir sıfatıyla REVİTA SPOR TESİSLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, asgari olarak yasal yükümlülüklerin gerektirdiği süre ile ve her halükârda mevzuatın öngördüğü zamanaşımı süreleri dolana muhafaza edilmektedir.

8. Açık Rızanın Bulunmadığı Durumlarda Da Kişisel Verilerin İşlenmesi Mümkün Müdür, Kişisel Veriler Açık Rızanın Bulunmadığı Hangi Durumlarda İşlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

9. Kişisel Verileriniz Hangi Durumlarda, Ne Zaman Silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan REVİTA SPOR TESİSLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

10. Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilere Hangi Durumlarda Aktarılır?

Kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Örneğin; kişisel verileriniz, depolama, hosting hizmetinin sağlanması, IT hizmetinin temini gibi gerekli durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılır. Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,
 • Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla.

Ayrıca, işbu metnin 8. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

11. Kişisel Verileriniz Yurtdışına Nasıl Aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir. Kişisel verileriniz yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse REVİTA SPOR TESİSLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak ya da yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmayacaktır.

12. Kişisel Verilerinizin Korunması İle İlgili Haklarınız Nelerdir? Merak Ettiğiniz Hususları ve Bu Çerçevedeki Haklarınızı Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurtiçinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Halaskargazi Mahallesi Vali Konağı Cad. Huzur Apt. Apt. No: 9/1 Şişli/İstanbul
Noter Halaskargazi Mahallesi Vali Konağı Cad. Huzur Apt. Apt. No: 9/1 Şişli/İstanbul
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@revitanisantasi.com  

Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise yukarıda belirtilen başvuru yöntemi ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen başvuru yöntemi ile soru ve talepleriniz hakkında başvurunun ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirme yapılarak sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu REVİTA SPOR TESİSLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

Revitanisantasi.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb…) sizlerden talep etmektedir. Revita bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Revita bünyesinde kullanılmaktadır. Bunun dışında Revita’nın, tarafınızca siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra tarafınızca güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileriniz üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla tarafınıza ulaşma hakkı bulunmaktadır. Tarafınızca, işbu gizlilik bildirgesini ve üyelik sözleşmesini kabul etmekle aksine bir yazılı bildiriminiz olmadığı müddetçe Revita’nın tarafınıza yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. 

Revita, üyelik formlarından topladığı bilgileri, tarafınızın haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, yukarıda belirtilen durumlar haricinde üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

revitanisantasi.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, revitanisantasi.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Revita iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Cevaplanması bütünüyle kullanıcının tercihine bırakılmış anket sorularının analiz ve yorumlanması ise, yine yukarıda belirtilen etik çerçevelerle sınırlı olmak kaydıyla istatistiksel veriler olarak üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde revitanisantasi.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin revitanisantasi.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.